«Home

From The Source?ile-ife

are you from the cradle of yoruba land?

ya gbo ooo

ife oye eji giri ,ejigiri ke gbe Ife ga

olori aye ,ife o ye,ka mu ra lati tesiwaju

Oranfe onile ina, odua a feriri jagun

okan le nirinwo Irunmonle

E GBE WA LEKE OTA GBOGBO

ILE ODUA,IFE LO WA

OPA ORANMIYAN,ILE-IFE NI,

YA GBOOOOOOO

ORI RIA A KAN KE OOOOOOOOOO

Avatar
Newbie
1 answers

Molester don reach. Who else did you molest ?

0
Avatar
Newbie
Your answer
Add image

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.